PERSONAL DƏVAMİYYƏT SİSTEMİ

Phone App

Logix Kadr uçotu əməkdaşların şəxsi işlərinin aparılmasını maksimum səviyyədə sadələşdirən, işçi heyətinin idarə olunması üzrə asanlaşdırılmış məlumat sistemidir. Yeni mütəxəssisi işə götürərkən onun şəxsi elektron kartında baza məlumatlarını göstərmək kifayətdir.

Burada:
Əməkdaşların Siyahısı (İşçilər rekvizitlər-Ad,Ata adı, Təvəllüd, AZE Seriya,FİN,Vəzifə, Vəzifə maaşı və s)
Əməkdaşların şəxsi iş papkaları (Vəzifə təlimatları)
Əməkdaşların əmək müqavilələri
Kadrlarla bağlı əmrlər
Əməkdaşın karyera yüksəlişi, maliyyə təltifatları (bonusları, mükafatları), tədrisi, ezamiyyətləri və s. ilə əlaqədar bütün dəyişiklikləri izləmə imkanı
Müəssisədə çalışan bütün əməkdaşların «işgüzar portretlərinə», profillərinə malik güclü məlumat bazası əldə etmə imkanı
Məzuniyyətlərin və davamiyyətin uçotunun dəqiq aparılması
Online rejimdə əməkdaşın işə gəliş-gediş saatlarına nəzarət
Barmaq izi cihazdan (və ya kart oxuyucu) gələn giriş-çıxış informasiyasına əsasən aylıq əmək haqqının təyin olunması.
İş vaxtından artıq görülən işlər, gecikmələr, xəstəlik məzuniyyətləri, bonuslar və əməkhaqqının həcminə təsir göstərən digər amillər haqqında məlumatların avtomatik qaydada izlənməsi ve emal edilməsi

Bu sistem mühasibin işini, əməkhaqqının hesablanmasını və əməyin ödənilməsi fondunun idarə olunmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirir. Sistemdən istənilən sayda, istənilən növ hesabat alma imkanı vardır.

Referanslarımız

play video

TURİZM İDARƏETMƏ SİSTEMİ tanıtım videosu

Mail göndərin

Azərbaycan

27A A.Rajabli str., N.Narimanov dist., Baku, Azerbaijan

(+994) 50 516 55 44

info@logix.az

İngiltərə

86-90 Paul Street, London, England EC2A 4NE

(+44) 118 963 7557

info@logixerp.co.uk