TEKSTİL SATIŞ

Phone App

Logix Geyim modulu vahid mərkəzdən bir çox mağazanın idarə edilməsini həyata keçirir. Malların barkodla və ya RFID ilə mədaxilini və satışını həyata keçirə biləcəyiniz bu proqram eyni zamanda müştəri məmnuniyyətini artırmağa istiqamətlənmiş fəaliyyətləri də əhatə edir. Sistemin imkanları:

Avtomatik barkodlama və ya malın üzərində gələn barkoddan istifadə
İdxal xərclərinin malın maya dəyərində nəzərə alınması
Elektron variantda gələn mədaxil sənədlərinin sistemə import olunması
Zaman intervalına (mövsümə) görə satışı təqib edə bilmə və analitik məlumatlar ala bilmə
Mükafatların kvota və nisbətini hər bir satıcıya görə ayrı-ayrılıqda müəyyənləşdirə bilmək üçün satış prosesini satıcı əsaslı təqib etmə
Fərqli tarix aralıqları üçün, mal və mal qruplarına görə mükafatlandırma sistemini qura bilmə
Satışın artıb-azalma tempinin təqib edilməsi
Malın tipinə, markasına və koduna görə endirimlər etmə
Mallarınızı tip, marka, kod, rəng, ölçü və digər parametrlərə görə çeşidlərə ayırma və bu göstəricilər əsasında filtrləyə bilmə
Miqdara (qutu, ədəd və s.) görə barkodlu satışın həyata keçirilməsi
Qaytarılma və dəyişdirilmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi
Müştərinizin sifarişlərini və çatdırılmasını təqib edə bilmə, sifariş zamanı ilkin ödəməni ala bilmə
Mağazada proqram inteqrasiyalı rəqəmsal reklam vasitələrindən istifadə etmə
Detallı fakturanı müştəriyə dərhal təqdim edə bilmə
Malların əl terminalı vasitəsilə mağazalar arası bölüşdürülməsi, sayılması, satışı və s. əməliyyatların aparıla bilmə imkanı

Kassa əməliyyatları
Gündəlik kassa hesabatını detallı və ya xülasə şəklində ala bilmə
Istənilən tarix intervalı üçün (gündəlik, aylıq, rüblük və s.) kassa hesabatı
Həyata keçirilən satış, qaytarılma və ləğv etmə əməliyyatlarının gün sonu hesabatları ilə ətraflı olaraq təqib edə bilmə
Bütün ödəniş vasitələrindən (nağd və nağdsız) istifadə etmə
Hesablaşmaların istənilən valyuta növü ilə aparaılması imkanı

CRM (müştərilərlə əlaqələrin idarə edilməsi)
Müştərilərinizə aid məlumatların detallı təqibi
Müştəri qruplarına görə qiymət və güzəştlərin təyin edilməsi
Müştərilərinizin yaş, peşə, təhsil və s. səviyyəsi ilə bağlı seqmentləşdirmə əmələ gətirərək məhsul çeşidliliyini buna görə nizamlana bilinməsi
Satış anında müştəriyə aid alış-veriş statistikasını görə bilmə
Satılan malların çeşid müxtəlifliyinin (rəng, model, ölçü və s.) statistikası əsasında müştərilərinizin tələbini müəyyən etmə imkanı

Təchizatçı əməliyyatları
Satınalma sifarişlərinizi iki mərhələli olaraq (sifariş tələb və sifariş təsdiq) təqib edə bilər, istənilən valyuta növü ilə hesablaşmanı həyata keçirə bilərsiniz
Mal və tədarükçü əsasında satınalma sifarişlərinizin statistikasının əldə olunması
Satınalma sifarişlərinizin e-mail vasitəsilə avtomatik olaraq tədarükçülərə göndərilmə imkanı
Təchizatçılarla hesablaşmaların təqib edilə bilmə imkanı

Anbar idarəetməsi
Mal qrupları (marka, model, mövsüm və s.) müəyyənləşdirərək bu qruplar əsasında statistik məlumatların əldə olunması
Anbarlarla əlaqəli bütün giriş-çıxış sənədlərinin nizamlanması, anbarlararası transferlərin və sayma əməliyyatlarının həyata keçirilməsi
Anbar və mağaza əsasında mal qalığı təqibi
Verilən sifarişlər istiqamətində anbar giriş-çıxış sənədlərinin hazırlanması
Bütün anbarlardakı mal qalıqlarının vəziyyətinin tək bir hesabat üzərindən təqibi
Əl terminalları ilə sayma əməliyyatı sayəsində anbar qalıqlarını müqayisə edə və itkiləri təqib edə bilərsiniz.

Referanslarımız

play video

TEKSTİL SATIŞ tanıtım videosu

Mail göndərin

Əlaqə

(+994) 50 516 55 44

Ünvan

27A A.Rajabli str., N.Narimanov dist., Baku, Azerbaijan